Jak rozpoznać chorego ptaka

Naucz się znaków, które wskazują chorego ptaka

Dziki ptak nie może powiedzieć, kiedy czuje się źle. Ptaki, które wiedzą, jak rozpoznać chore ptaki, mogą jednak podjąć kroki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób u karmiących ptaków oraz pomóc chorym ptakom, aby przyspieszyć ich powrót do zdrowia. Ale jak możesz dokładnie określić, kiedy ptak jest chory?

Ptaki mogą ulegać wielu różnym chorobom i zranieniom, a wiele razy chory ptak nie zbliża się do podwórkowych karmników .

Jednakże, gdy pojawia się cierpiący ptak, istnieją dwa sposoby jego rozpoznania: wyglądem i zachowaniem.

Rozpoznawanie chorych ptaków według wyglądu

Nie każdy chory ptak będzie wykazywał objawy choroby, ale te, które się pojawiają, można łatwo rozpoznać. Zdrowy ptak wygląda czysto i cały, często wyglądając tak, jak w przypadku przewodnika polowego lub zdjęcia przyrodniczego. Jego pióra będą na swoim miejscu, staną się czujne, a oczy czyste i inteligentne. Jednak chore ptaki mogą wykazywać kilka objawów, takich jak:

Podczas gdy wygląd fizyczny może być wyraźnym wskaźnikiem choroby, może być trudno dostrzec objawy u małych ptaków, a niektóre ptaki mogą wcale nie wykazywać objawów fizycznych. W takich przypadkach zachowanie ptaka jest lepszym sposobem oceny jego zdrowia.

Rozpoznawanie chorych ptaków przez zachowanie

Zdrowy ptak jest energiczny i czujny, zawsze aktywnie karmi, podtrzymuje lub w inny sposób robi to, co robią ptaki. Nawet jeśli ptak może nie być bardzo ruchliwy, będzie się rozglądał i ogólnie wpadał w swoje otoczenie, jeśli jest zdrowe. Z kolei chory ptak może wykazywać niezwykłe zachowanie, takie jak:

Nie wszystkie ptaki, które wykazują takie objawy, są z konieczności chore, ale ich zachowanie jest dość niezwykłe, aby wymagało ostrożności w przypadku choroby.

Ptaki, które nie są chore

Są chwile, kiedy ptaki mogą wykazywać pewne oznaki choroby, czy to przez wygląd czy zachowanie, ale w rzeczywistości wcale nie są chore. W takich przypadkach ważne jest pozostawienie ptaków w spokoju, ponieważ nie wymagają one pomocy, a jakakolwiek interwencja, bez względu na to, jak dobrze zamierzają, może być bardziej przygnębiająca niż pomocna.

Ponieważ jest tak wiele razy, kiedy całkowicie normalne ptaki mogą wykazywać pewne objawy choroby, ważne jest, aby obserwować ptaki podczas określania, czy są chore, czy nie. Tylko wtedy, gdy ptak wykazuje bardzo poważny wygląd lub behawioralne wskazówki do choroby lub wykazuje kilka wyraźnych znaków naraz, jest prawdopodobnie chory.

Jak pomóc ptakom leczyć

Ptakom z podwórka może być trudno obserwować chore ptaki u swoich karmiących, ale choroba jest naturalną częścią cyklu życiowego ptaka. Najsilniejsze ptaki powrócą do zdrowia, a słabsze ptaki ulegną. Aby pomóc ptakom w odzyskaniu siły, ptaki mogą:

Dzięki rozpoznawaniu chorych ptaków i reagowaniu w odpowiedni sposób, ptaki mogą zminimalizować choroby wśród ich stada przydomowego i pomóc niezdrowym ptakom odzyskać zdrowie najlepiej jak potrafią.