Węzły roślin i Internody

Znalezienie najważniejszych węzłów macierzystych pomaga w dobrym przycinaniu i rozdrabnianiu

Wszystkie łodygi roślin, od miękkich pędów zielnych pomidora do potężnego drewna dojrzałego dębu, zbudowane są z węzłów połączonych międzywęźlami. Niezależnie od rośliny, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób rozpoznać jej węzły i wyciąć je podczas przycinania lub szczepienia.

Węzły

Węzły to punkty na łodydze, z których pochodzą pąki, liście i rozgałęzione gałązki. Są to kluczowe miejsca w zakładzie, w którym odbywa się ważne uzdrowienie, wsparcie strukturalne i procesy biologiczne.

Oczywiście w zimie liście wielu roślin nie będą miały liści, a niektóre węzły nigdy nie będą wyrastały z pędów, ale w takich przypadkach zwykle można znaleźć pąki w węźle na żywym drewnie. Czasami jednak pąki umarły i odpadły w tym węźle. Czasami są tam pąki, ale mogą być małe i łatwe do pominięcia (np. W lesie) lub zakopane w drewnie i niewidoczne.

Identyfikacja węzłów

Podstawa pąka, liścia, gałązki lub gałęzi jest zawsze dołączona do węzła, więc jest to prosty sposób na ich znalezienie.

Nawet bez widocznych pąków lub liści można stwierdzić, gdzie znajduje się węzeł gałązki, za pomocą niektórych znaków, które będą widoczne tylko w węźle:

Internodes

Natomiast międzywęźle to sekcje łodygi między węzłami.

Jeśli węzły są kluczowymi "narządami" rośliny, międzywęźla są naczyniami krwionośnymi niosącymi wodę, hormony i żywność od węzła do węzła.

Zazwyczaj internody wydają się długie i zapewniają odstępy między węzłami o wielu centymetrach. Jednak niektóre rośliny są godne uwagi, jak blisko siebie są ich liście, a więc i ich węzły.

Drzewa iglaste mają ściśle rozmieszczone węzły. Cisy i bukszpany, z bardzo gęstymi liśćmi, również zawsze mają krótkie międzywęźle. Z tego powodu można je ścinać lub przycinać do dowolnego kształtu, w tym specjalnej postaci osłon.

Węzły w przycinaniu

Kiedy wykonujesz cięcie przycinające , zawsze próbujesz wyciąć gałąź lub gałązkę z powrotem do węzła. Zwykle próbujesz wykonać dobre cięcie przez część międzywęźla znajdującą się tuż nad węzłem. Nigdy nie chcesz przecinać samego węzła, ponieważ prawdopodobnie zabije to ważne miejsce, w którym powinno się rozpocząć leczenie i odrastanie.

Przez większość czasu nie będziesz chciał cofać się do żadnego węzła. Tylko niektóre węzły mają silne pąki lub gałęzie. To dla tych, których próbujesz zmniejszyć, ponieważ najlepiej wyleczyć ranę i kontynuować zdrowy wzrost.

Węzły w przeszczepianiu

W przeciwieństwie do przycinania, często chcesz wykonać cięcia dla przeszczepów nie w pobliżu węzłów, ale w samym środku międzywęźla. Na przykład w przeszczepie bicza i języka należy wykonać ostrożne nacięcia wzdłuż ziaren drewna. Gdyby te cięcia zostały wykonane przez grube, guzowate węzły, nie byłyby one proste i połączenie przeszczepów zawiodłoby.

Ponieważ węzły są tam, gdzie większość z najlepszych roślin leczniczych i rosnących żywi się roślinami, potomstwo jest zawsze wybierane tak, aby miało co najmniej jeden zdrowy węzeł z jednym lub większą liczbą mocnych pąków.